การใช้งานเครื่องมือใน PowerPoint บนจอ Touch Screen